Sa Ngalan Ng Pag-Ibig (Tower Sessions Live) Lyrics – December Avenue


Until when will I wait
Hanggang kailan ako maghihintay

As if there is no one to replace you?
Na para bang wala nang papalit sa ‘yo?

Wherever you are, my heart cries out
Nasa’n ka man, sigaw ng puso ko’y

You until now, whoa-oh, oh-oh
Ikaw hanggang ngayon, whoa-oh, oh-oh

If only you could see the sadness in your smile
Kung sana lamang ay nakita mo ang lungkot sa ‘yong ngiti

One morning you didn’t come back
Isang umagang ‘di ka nagbalik

Wake up and when you see the sweetness of the moment
Gumising ka at nang makita mo ang tamis ng sandali

Yesterday will not return
Ng kahapong ‘di magbabalik

Until the end of our eternity
Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan

Until the heart feels nothing
Hanggang ang puso’y wala nang nararamdaman

Even after forever
Kahit matapos ang magpakailan pa man

I will wait in the name of love
Ako’y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig

Until when will I wait
Hanggang kailan ako maghihintay

As if there is no one else with you?
Na para bang walang iba sa piling mo?

Wherever you are, my heart cries out
Nasa’n ka man, sigaw ng puso ko

Is your name, whoa-oh, oh-oh
Ay ang pangalan mo, whoa-oh, oh-oh

If only you could see the sadness in your smile
Kung sana lamang ay nakita mo ang lungkot sa ‘yong ngiti

One morning you didn’t come back
Isang umagang ‘di ka nagbalik

Wake up and when you see the sweetness of the moment
Gumising ka at nang makita mo ang tamis ng sandali

Yesterday will not return
Ng kahapong ‘di magbabalik

Until the end of our eternity
Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan

Until the heart feels nothing
Hanggang ang puso’y wala nang nararamdaman

Even after forever
Kahit matapos ang magpakailan pa man

I will wait in the name of love
Ako’y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig

How much longer will you endure?
Hanggang kailan pa ba magtitiis?

Drowned in thought
Nalunod na sa kaiisip

You were the last one in my dream
Huling kapiling ka’y sa aking panaginip

You since then, you until now
Ikaw mula noon, ikaw hanggang ngayon

Until the end of our eternity
Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan

Until the heart can feel nothing
Hanggang ang puso’y wala nang maramdaman

Until the end of our eternity
Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan

Until the heart feels nothing
Hanggang ang puso’y wala nang nararamdaman

Even after forever
Kahit matapos ang magpakailan pa man

I will wait in the name of love
Ako’y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig

To the end of our eternity (I will wait, I will wait)
Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan (ako’y maghihintay, ako’y maghihintay)

Until the heart feels nothing (I will wait in the name of love)
Hanggang ang puso’y wala nang nararamdaman (ako’y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig)

Even after forever (I’ll wait, I’ll wait)
Kahit matapos ang magpakailan pa man (ako’y maghihintay, ako’y maghihintay)

I will wait in the name of your love
Ako’y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig mo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *